Αρτέμιδος 119, Καλαμάτα

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός σύγχρονης και εξειδικευμένης ιατρικής τεχνολογίας

Το ιατρικό εργαστήριό μας αποτελείται από σύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτει όλο το φάσμα της Εργαστηριακής Ιατρικής σύμφωνα με όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Η χρήση τους γίνεται από διακεκριμένο επιστημονικό προσωπικό του ιατρικού, παραϊατρικού και τεχνικού κλάδου.

Automated PCR Sansure iPonatic Molecular Diagnostic System (Sansure Biotech)

Τετραχρωματικός μοριακός αναλυτής ταχείας επεξεργασίας δειγμάτων μοριακής ανάλυσης με τη μέθοδο αλυσιδωτής αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR). Το σύστημα εκτελεί αυτόματα ταχεία απομόνωση και ενίσχυση νουκλεϊκού οξέος σε περίπου 40-50 λεπτά σε ειδικό περιέκτη. Παρέχει γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα για τη διάγνωση του κοροναϊού, άλλων παθογόνων και συγκεκριμένων μοριακών δεικτών.

Roubea labs - Photo εξοπλισμός - Μοριακός αναλυτής

Το δείγμα τοποθετείται σε ειδικό υποδοχέα, όπου το νουκλεϊκό οξύ απομονώνεται μέσα σε 2-3 λεπτά, ακολουθείται η διαδικασία της ενίσχυση, και πραγματοποιείται η εξέταση εντός 40 λεπτών. Ο αναλυτής προωθεί την απάντηση στον κεντρικό υπολογιστή του εργαστήριου.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: 06/2020.

FagronLab CC2A2-1100UV Class II Biological Safety Cabinet (Fagron)

Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας Class 2

Το FagronLab CC2A2-1100UV είναι ένας Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας Class 2 νέας γενιάς ειδικά σχεδιασμένος για εργαστήρια που λειτουργούν με παθογόνους βιολογικούς παράγοντες και απαραίτητος για την ασφαλή διαχείριση δειγμάτων COVID-19. Αποτελεσματική προστασία του χώρου εργασίας, των υλικών και του προσωπικού από μολυσματικούς ρύπους με δύο φίλτρα HEPA αποτελεσματικότητας 99.999%  σε 0.3μm σωματίδια και λάμπα UV στα 253,7nm για αποτελεσματική αποστείρωση χώρου εργασίας.

ΚΤΗΣΗ: 06/2020

FAGRONLAB™ UVGI-80 Mobile UV Air Sterilizer (Fagron)

Αποτελεσματική Αποστείρωση Ανακυκλωμένου Αέρα για δυναμική απολύμανση του αέρα  των εσωτερικών χώρων του ιατρείου με εσωτερικές λάμπες UV στα 253,7nm. Καταστρέφει ταχύτατα μικροοργανισμούς, ιούς και μύκητες. Η εφαρμογή του συστήματος είναι συμπληρωματική στα υπόλοιπα μέτρα προστασίας από προφύλαξη, μετάδοση και διασπορά λοιμογόνων και μολυσματικών ασθενειών που εφαρμόζονται στο ιατρείο μας.
Πιστοποιημένο για εφαρμογή «καθαρά» δωμάτια χειρουργείων – νοσοκομείων. Δυναμικότητα αποστείρωσης αέρα 2400 κυβικά μετρά ανά ώρα, όλος ο αέρας του ιατρείου κάθε 3 λεπτά. Για την δική σας και δική μας ασφάλεια πάνω από όλα.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΚΤΗΣΗ: 06/2020

iFlash 1800 Automatic Immunoassay Analyzer (Shenzhen YHLO Biotech,co)

Αυτόματος Ορμονολογικός και Ανοσολογικός αναλυτής

O iFlash 1800 είναι ένας ισχυρότατος και αξιόπιστος επιτραπέζιος αναλυτής ανοσολογίας και ορμονών τελευταίας γενιάς. Με αρχή λειτουργείας τη χημειοφωταύγεια με μαγνητικά σφαιρίδια που διαθέτει ένα υπερ-πλήρες μενού 114 διαφορετικών εξετάσεων με δυνατότητα επεξεργασίας περισσότερων έως 180 δειγμάτων την ώρα. Αναγνωρίζει αυτόματα τις συσκευασίες αντιδραστηρίων και σωληνάρια δειγμάτων μέσω πολλαπλών εσωτερικών αναγνωστών γραμμωτού κώδικα.
Τα Αντιδραστήρια Αντισωμάτων SARS-COV-2 IGG και IGM εκτελούνται στον αναλυτή από τον Απρίλιο του 2020, συνοδευόμενα με πάνω από 80 επιστημονικές ιατρικές δημοσιεύσεις για την αξιολόγηση τους, την αξιοπιστία τους, την εφαρμογή τους και την διαγνωστική τους αξία.

ΚΤΗΣΗ: 09/2019

Chorus TRIO, Specialty Immunology Analyzer (Diesse Diagnostica Senese)

Πολυπαραμετρικό σύστημα πολλαπλών δοκίμων ειδικής ανοσολογικής ανάλυσης με την μέθοδο αναφοράς Elisa. Έχει την δυνατότητα να τρέχει ταυτόχρονα 30 διαφορετικά τεστ ειδικής ανοσολογίας και αλλεργιών από μια γκάμα 168 διαφορετικών εξειδικευμένων εξετάσεων, ελαχιστοποιώντας τις αναλύσεις που απαιτούν αποστολή σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

ΚΤΗΣΗ: 06/2012

Cobas c 411 Hormonology Analyzer (Roche)

Είναι ένας αυτοματοποιημένος αναλυτής ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECLIA). Έχει 18 θέσεις αντιδραστηρίων και μπορεί να εκτελεί με μέγιστη έως και παραγωγικότητα 86 τεστ την ώρα. Εδώ πραγματοποιούνται ορμονολογικές εξετάσεις όπως: β-χοριακή, LH,FSH, PRL, καρκινικοί δείκτες όπως: CEA, Ca 125, Ca 19-9, TG, αντισώματα ηπατίτιδας και HIV, και εξειδικευμένες όπως PTH, Calcitoninin, Troponin, CKMB.

ΚΤΗΣΗ: 04/2019

Biolyzer 300 Advanced Clinical Chemistry System (Analyticon Diagnostics)

Ο Biolyzer 300 αποτελεί τον πιο προηγμένο βιοχημικό αναλυτή, αποτέλεσμα της αρίστης συνεργασίας Analyticon Diagnostics, γερμανικά αντιδραστήρια, και της Furuno, ιαπωνικά μηχανήματα, προσφέροντας απαράμιλλης ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελέσματα.Εκτελεί ταυτόχρονα φωτομετρικές, ενζυματικές, νεφομετρικές και ανοσολογικές αναλύσεις ορού, πλάσματος, ολικού αίματος, ουρών και ΕΝΥ.
Μέσω αυτόματης αμφίδρομης διασύνδεσης με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του εργαστήριου, λαμβάνει εντολές εξετάσεων, αναζητεί αυτόματα μεσώ γραμμικού κώδικα τα φιαλίδια, εκτελεί τις αναλύσεις και αποστέλλει τα αποτελέσματα.

Urilyzer DUO The Evolution in Urine Diagnostics (Analyticon Diagnostics)

Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και μελέτης άμορφων και εμορφιών στοιχείων γενικής ουρών Το σύστημα Urilyzer ® Duo αποτελεί τον ιδανικό σταθμό εργασίας πλήρους αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δειγμάτων ούρων. Οι αναλυτές Urilyzer ® Auto και Urilyzer ® Sed σε μια πλατφόρμα προσφέρουν πλήρως αυτοματοποιημένη μέτρησης ταινιών ούρων και μικροσκοπικής εξέτασης ιζημάτων ούρων, εκτοξεύοντας την παραγωγικότητα, αυξάνοντας την ακρίβεια, μειώνοντας την επεξεργασία των δειγμάτων και απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους.
Το σύστημα Urilyzer ® Duo συνδυάζει υψηλής ακρίβειας ανάλυσης ούρων με ταινίες προστατευμένες έναντι του ασκορβικού οξέος και προτυποποιήμενα αποτελέσματα μικροσκοπικής εξέτασης ιζήματος ούρων με απεικόνιση υψηλής ποιότητας, αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση και ταξινόμηση σωματιδίων.

MICROS CROCUS 5MP MCX100 Laboratory microscope (MICROS AUSTRIA)

Σύνθετο Εργαστηριακό Μικροσκόπιο

Το CROCUS 5MP MCX100 αποτελεί ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων στα έμπειρα εργαστηριακά ματιά. Με 3 οπτικούς φακούς, αντίθετη φάση και κάμερα-λογισμικό καταγραφής και μελέτης ευρημάτων. Καθημερινή ενασχόληση στη μελέτη πλακιδίων αίματος, ουρών, κολπικού, χρώσεων μικροβίων και εξέτασης σπερμοδιαγράμματος.

Hemolyzer 5 plus Hematology Analyzer (Analyticon Diagnostics)

Ο Hemolyzer 5 plus παρέχει δειγματοληψία κλειστού φιαλιδίου με αυτόματη διάτρηση, με αυτόματη τροφοδοσία και με αυτόνομη αναγνώριση γραμμικού κώδικα δείγματος και αντιδραστηρίων. Επίσης διαθέτει ειδική Θύρα παιδιατρικών δειγμάτων με απαίτηση μόλις 25 μl ολικού αίματος για να μην ταλαιπωρούμε τους μικρούς μας φίλους.
roubea-labs-photo-εξοπλισμός-Αιματολογικός-αναλυτής
Ο Αναλυτής διαθέτει καινοτόμο οπτική μονάδα μέτρησης (τεχνολογία σκέδασης με βάση λέιζερ) προκειμένου να διασφαλίζει ένα ακριβής και ακριβές πλήρες προφίλ 24 παραμέτρων γενικής αίματος, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 5 διαφορικών πληθυσμών WBC. Η παραγωγικότητα 60 δειγμάτων ανά ώρα εξασφαλίζει να λαμβάνετε τα αποτελέσματα σας όσο τον δυνατόν γρηγορότερα.

ΚΤΗΣΗ: 04/2016

VISION Automatic ESR Analyzer (Shenzhen YHLO Biotech,co)

O αναλυτής VISION παρέχει σε 20 μόλις λεπτά σε κλειστού τύπου φιαλιδία EDTA εξέταση Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ) με αυτόματη ανάμιξη, με αυτόνομη αναγνώριση γραμμικού κώδικα δείγματος και αυτόματη ερμηνεία καμπύλης ΤΚΕ, εφαρμόζοντας τις οδηγείς του προτύπου της διεθνούς Αιματολογικής εταιρίας.Η δε συσχέτιση του με την μέθοδο αναφοράς Westergren είναι αξιόλογη.
roubea-labs-photo-εξοπλισμός-Αιματολογικός-αναλυτής
Εργαστήρια

Περιηγηθείτε στους χώρους του εργαστηρίου μας

Εργαστήριο μοριακής Βιολογίας
Κεντρικό εργαστήριο
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Για πληροφορίες, ραντεβού στο εργαστήριό μας ή διενέργεια αιμοληψίας κατ’ οίκον καλέστε μας στo 2721023514 – 6946333924 ή στείλτε email στο info@roubealabs.gr

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Το προσωπικό μας αποτελείται από διακεκριμένα μέλη του ιατρικού, παραϊατρικού και τεχνικού κλάδου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δείτε όλες τις εξετάσεις που διενεργούνται από το διαγνωστικό μας εργαστήριο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Όλα οσα πρέπει να γνωρίζετε για την προετοιμασία σας για συλλογή δειγμάτων