ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 1. S.L.I.S  της INFOMED – πρόγραμμα διαχειρησης μικροβιολογίκου εργαστηρίου.
 2. Αιματολογικός Αναλυτήs SF-3000 της εταιρείας SYSMEX.
 3. Aναλυτής ούρων CLINITEK STATUS της εταιρείας BAYER DIAGNOSTICS.
 4. Aναλυτής  DCA 2000 της εταιρείας BAYER DIAGNOSTICS για μέτρηση γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης και μικροαλβουμίνης.
 5. Αναλυτής  VES – MATIC 20 DIESSE της εταιρείας Menarini για  TKE.
 6. Αναλυτής πηκτικότητας  αίματος OPTION 2 PLUS της εταιρείας BIOMERIEUX.
 7. Βιοχημικός αναλυτής RX DAYTONA της εταιρείας RANDOX.
 8. Βιοχημικός αναλυτής BIOLYZER 300 της εταιρείας ANALYTICON.
 9. Ανοσολογικός - Ορμονολογικός αναλυτής  VIDAS της  BIOMERIUX.
 10. Ανοσολογικός - Ορμονικός  αναλυτής  ELECSYS  2010 της εταιρείας ROCHE
 11. Ανοσολογικός - Ορμονικός  αναλυτής  ADVIA CENTAUR CP της εταιρείας BAYER DIAGNOSTICS.
 12. Σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών  644 της εταιρείας BAYER DIAGNOSTICS (Κ+, Να+, Cl).
 13. Αναλυτής ταυτοποίησης μικροβίων και αντιβιογράμματος ΜΙΝΙ ΑPI της εταιρείας BIOMERIEUX.
 14. Σύστημα ηλεκτροφόρησης GD61D της εταιρείας SEBIA.

Welcome to ladbrokes bonus codes information.