ΡΟΥΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ
•    Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1977
•    Ειδικότητα Ιατρού Μικροβιολόγου, Νοσοκομείο Παίδων -Αγ. Σοφία., 1981.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

•    Μικροβιολογικό εργαστήριο ΙΚΑ, Καλαμάτα, (1981 – 1982)
•    Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο, (1983 – 2004)
•    Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ρουμπέα Παρασκευή Ιατρική Ο.Ε.  (2004 – σήμερα)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

•    4ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα 12-15/04/2006
•    6ο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδας , Πάτρα 25-26/02/2006
•    5ο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Αθήνα 18-21/11/2004
•    6ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό συνέδριο, Πύργος 15-17/10/2004
•    20ο Εθνικό συνέδριο Μικροβιολογίας – 2Ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 13-16/03/2002
•    12ο Πανελλήνιο Αιματολογικό συνέδριο, Αθήνα 22-25/11/2001

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

•    9/12/2001 Εκπαίδευση και λήψη πιστοποιητικού ως ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•    18ο Μετεκπαιδευτικό  σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη 21-23/11/2003
•    Μετεκπαιδευτικό  σεμινάριο «Κλινική Βιοχημεία στην Παιδιατρική», Αθήνα 3/11/2001
•    Μετεκπαιδευτικό  σεμινάριο «Βασικές Αρχές Τεχνικών Μοριακής Διαγνωστικής», Αθήνα 13/5/2000

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

•      Αναπνευστικές λοιμώξεων της κοινότητας, Καλαμάτα 23/10/2004
•     Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, Αθήνα 18/01/2003

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

•    Μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας.
•    Μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας.
•    Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας.
•    Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελλοπονήσου.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
 
•    Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Κάλαμάτας 1992-1996.
•    Συντονίστρια Υγείας Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ελλάδος 1996-1998.

Welcome to ladbrokes bonus codes information.