ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Το Εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
•    ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
•    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
•    ΙΚΑ
•    Ο.Α.Ε.Ε.
•    ΟΓΑ
•    ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
•    ΤΑΥΤΕΚΩ
•    ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
•    ΕΤΑΑ - ΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)
•    ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)
•    ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
•    ΓΕΕΘΑ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ)
•    ΤΥΠΕΤ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Το Εργαστήριο είναι επίσης συμβεβλημένο με τις παρακάτω Ιδιωτικές εταιρείες:
•    GENERALLI HELLAS A.A.E.
•    INTERAMERICAN
•    METLIFE ALICO
•    ALLIANZ
•    ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
•    INTERNALTIONAL LIFE
•    ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
•    EUROSTAR
•    DINERS
•    ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
•    ING
•    EUROBANK
•    ALPHA BANK
•    ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
•    CRETA FARMS
•    NIELSEN COMPANY
•    CYTA

Welcome to ladbrokes bonus codes information.