αντισώματα

COVID-19-αντισώματα-Διαγνωστικό-μικροβιολογικό-Εργαστήριο-Καλαμάτα

30 Οκτ: CODIV-19: Σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των αντισωμάτων σε ασθενείς που νοσούν ήπια

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με ήπιο COVID-19 στην Κίνα δεν παρουσίασαν παρόμοια ανοσιακή απόκριση, ενώ αρκετοί από αυτούς παρήγαγαν διαφορετικές ποσότητες εξουδετερωτικών αντισωμάτων.